Phone+6689 301 4459

Smart Digital Signage System

A complete platform for high engagement place-based digital media such as digital signage and interactive digital signage.
Improving place-based marketing operation efficiency while reducing human cost and errors.
Applicable to various forms of usage such as standalone screens,multi-screen displays, tablets, and kiosks.

OUR CLIENTS

SYNZE Digital Signage System คือระบบจัดการจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแบบครบวงจร ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท SpotOn Laboratories จํากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ชมและผู้จัดการสื่อ โดยสามารถแสดงได้ทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ ตัวหนังสือวิ่ง เว็บเพจ ซึ่งรองรับทั้งแบบ Interactive และ Regular Signage โดยผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาหรือรูปแบบการแสดงผลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการได้ตามต้องการได้อย่างง่ายๆ และเป็นมืออาชีพ


SYNZE ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลในธุรกิจที่มีจำนวนหลายสาขา โดยการจัดการจากศูนย์กลางผ่านระบบเครือข่ายจึงทําให้การบริหารจัดการสื่อโฆษณาสามารถทําจากที่ใดก็ได้บนโลกภายในเวลาไม่กี่นาที

SYSTEM DIAGRAM

Synze management backend gives an easy-to-access, easy-to-use tool for publishing beautiful content.

No special training or special technical knowledge required.

Capable of displaying multiple Full-HD videos, Images, Streaming Media, Tickers, Web pages, and more.

FEATURES

Interactive touch screen support

รองรับเซ็นเซอร์แบบหลายสัมผัส (Multi-touch Sensors) โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

Low bandwidth

Player ทํางานโดยการโหลดข้อมูลมาเก็บไว้ จึงสามารถเล่นได้แม้ขณะออฟไลน์และลดการใช้แบนด์วิดธ์

Complex scheduling

รองรับการจัดตารางออกอากาศที่มีความซับซ้อน เช่น การจัดคิวล่วงหน้า การแทรกคิว การแสดงผลแบบกลุ่ม และการแทรกข้อความฉุกเฉิน ฯลฯ

Screen layout design

สามารถออกแบบให้แสดงข้อมูลหลายประเภทในหน้าจอเดียวกันได้ด้วยตนเองอย่างไม่จํากัด

Remote management

ควบคุมจากที่ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทซอฟต์แวร์ บันทึกภาพหน้าจอ เข้าถึงข้อมูลหรือสถานะของอุปกรณ์ และอื่นๆ

Statistics report

สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติทั้งจากการแสดงผลและจากเซ็นเซอร์เพื่อจัดทํารายงานประเภทต่างๆได้ เช่น รายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด สถิติการใช้งาน ความถี่ในการเล่นสื่อ ฯลฯ

Synze as the Internet of Things

Fully interactive

สร้างแอพพลิเคชันและ Interactive signage อย่างมืออาชีพให้ธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ ด้วยฟังก์ชันของ SYNZE ที่สามารถเล่นสื่อได้หลากหลายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งการแสดงผลที่สอดคล้องกับโซนอื่นๆ ภายใต้หน้าจอเดียวกัน การเล่นตามกำหนดเวลา และการเล่นที่ตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอ ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนจอธรรมดา จอระบบสัมผัส สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

Higher level of engagement

เติมเต็มช่องว่างของเทคโนโลยีด้วยการเชื่อมต่อระหว่าง Digital signage และสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ สร้าง engagement กับลูกค้าให้มากขึ้นด้วยการผสมผสานระหว่าง Digital signage และ IoT Sensors เช่น

RFID tags, face recognition sensors และ NFC

Cross-platform completion

SYNZE ลบข้อจำกัดของการที่ Digital signage จำเป็นต้องอยู่แค่บนจอทีวี เมื่อเนื้อหาที่สร้างผ่านระบบ SYNZE เหมาะสมกับการใช้งานครอบคลุมบนทุกแพล็ตฟอร์ม ทั้ง Smart phone, Mac/PC, Digital signage display, Videowall และจอ LED ขนาดใหญ่

Product

team img 1

Digital signage

SYNZE พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพที่จัดการเนื้อหาได้หลากหลายและรวดเร็วผ่านทางระบบจัดการจากที่ใดก็ได้บนโลกบน web-based สร้างความน่าสนใจให้กับสื่อประชาสัมพันธ์และประยุกต์กับการใช้งานได้กับทุกประเภทธุรกิจ

 • Digital menu board (QSR)
 • Digital sign board
 • Aesthetic signage
 • Informative signage
team img 2

Videowall

SYNZE ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานกับ Videowall ทุกขนาดและทุกรูปแบบการจัดวาง แสดงผลได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4k ภาพที่ได้จึงมีความสวยงามและคมชัดทุกมุมมอง โดยยังคงความสามารถในการจัดการเนื้อหาและรูปแบบที่แสดงบนจอได้ง่ายๆ เหมือนกับการจัดการจอ digital signage แบบธรรมดา

 • Aesthetic wall
 • Informative wall
team img 3

Interactive signage and directory

ท่านสามารถออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านหรือธุรกิจเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ลงบนจอสัมผัสหรือแพลตฟอร์มใดๆก็ตามผ่าน SYNZE และสามารถอัพเดท หรือแก้ไขเนื้อหาได้อย่างง่ายๆ และสะดวกรวดเร็วด้วยตนเอง

 • Interactive menu and catalog
 • Interactive directory and wayfinding
team img 4

Queue management system powered by SYNZE

SYNZE พัฒนาระบบ Queue management system เพื่อใช้บริหารจัดการคิวและแสดงบนจอ โดยยังคงศักยภาพของระบบ Digital signage ไว้อย่างครบถ้วนทั้งด้านการจัดรูปแบบหน้าจอ การจัดการเนื้อหาที่แสดงบนจอ และการสร้างระบบ interactive

 • Restaurant queue and signage management
 • Service center queue and signage management
 • Health care queue and signage management


team img 4

Schedule and event management powered by SYNZE

ระบบจัดการห้องประชุมจาก SYNZE ช่วยลดความยุ่งยากในการจองและจัดการตารางการใช้ห้อง ลดการพิมพ์ลงบนกระดาษ รวมถึงช่วยจัดการและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่แสดงบนจอให้เหมาะกับงานให้สามารถทำผ่านระบบเพียงระบบเดียวทั้งหมด

 • Meeting room management
 • Event management
team img 4

SYNZE mobile signage

SYNZE mobile signage นำประสบการณ์ใหม่มาสู่ลูกค้าของท่านด้วยการนำ Digital signage และโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตมาทำงานร่วมกัน ทำให้ลูกค้าสามารถนำเมนูอาหารหรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่แสดงบน Digital signage ลงมาเล่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อเลือกดูต่อได้ หรือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเล่นกับเนื้อหาที่แสดงบนจอ Digital signage ได้อีกด้วย โดยทั้งหมดนี้ลูกค้าไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

 • Interactive sales tool
 • Mobile web menu

SYNZE Series

ตัวอย่างการใช้งาน
team img 1

ศูนย์การค้า

เปลี่ยนบรรยากาศของศูนย์การค้าให้ทันสมัย เพิ่มยอดขายและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วย directory และ way finding ที่ช่วยลูกค้าหาร้านหรือสินค้าภายใน store ได้อย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาที่แสดงบนจอที่มีจำนวนมากได้ตามต้องการด้วยการควบคุมจากส่วนกลางเพียงจุดเดียว

team img 2

ร้านค้าปลีก

สร้างความผูกพันกับลูกค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย Digital Signage ได้หลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งการสร้างแคตาล็อกสินค้าบนจอระบบสัมผัสหรือแท็บเล็ต กระตุ้นการซื้อด้วยโปรโมชันประจำสัปดาห์หรือข้อเสนอพิเศษบน Digital signage หรือ videowall ความละเอียดสูง

team img 3

ร้านอาหาร

สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าด้วยการเลือกชม Interactive menu บนจอระบบสัมผัส อัพเดทโปรโมชัน เปลี่ยนแปลงราคา นำเสนอเมนูพิเศษประจำวันที่แสดงบนจอได้ทันทีบนระบบการจัดการเนื้อหาของ SYNZE

team img 4

โรงแรม

สร้างความประทับใจแรกให้กับลูกค้าทันทีที่ก้าวเข้ามาในโรงแรมด้วยข้อความต้อนรับพร้อมด้วยกราฟิกที่สะดุดตา เปลี่ยนภาพตกแต่งผนังธรรมดาให้กลายเป็น Videowall ความละเอียดสูงที่สามารถปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการจัดวาง เนื้อหาหรือรูปภาพที่แสดงได้อย่างไม่มีข้อจำกัดให้เหมาะกับสไตล์ที่พักของคุณ

PROJECT REFERENCES

portfolio img 1

The Emporium

Digital Signage

portfolio img 2

The Emporium

Interactive Way Finding

portfolio img 3

The Emporium

Digital Signage Wall

portfolio img 4

The Emporium & Gourmet market The Emporium and The Emquartier

Interactive Sign Tablet

portfolio img 3

The Emporium

In-Elevator Digital Signage

portfolio img 4

BANGKOK BANK -
The Emquartier

Digital Signage Wall & Interactive Digital Wall

portfolio img 1

Hua Seng Hong restaurant - The Mall Bangkapi

Interactive Digital Menu

portfolio img 2

Audrey group -
The Emquartier & Zpell

Digital Signage

portfolio img 2

Food Republic – Siam Center

Digital Signage

portfolio img 2

Pearl Noodle Cafe – Phuket

Digital Signage

portfolio img 2

OOTOYA restaurant-
Siam Paragon

Interactive Digital Menu

portfolio img 2

Pearl Hotel Phuket

Digital Signage

portfolio img 2

Siam Paragon

Interactive Digital Wall & Interactive Way Finding

portfolio img 2

Siam Center

Interactive Digital Wall & Interactive Way Finding

portfolio img 2

PMT THE HOUR GLASS-Phuket

Digital Signage Wall

portfolio img 2

PMT THE HOUR GLASS-Phuket

Digital Signage Wall

CONTACT

+6689 301 4459

info@spotoninter.com

SpotOn Laboratories Co.,Ltd

part of SpotOn International Group